Otvoritev Tedna Gozdov 2024

Danes je v imenu Sindikata ZGS predsednik sindikata, Boštjan Režonja, sodeloval na tiskovni konferenci in otvoritvi Tedna gozdov ob 30. obletnici Zavoda za Gozdove Slovenije. Na tiskovni konferenci je izpostavil tekoče problematike zaposlenih na ZGS, kot so potreba po dodatnih novih službenih vozilih, varstvo gozdarjev pred dejavniki tveganja v gozdu  (trenutno medijsko odmevna je novica o novi invazivni vrsti klopa na Krasu), obenem pa je pozval prisotne, naj ponesejo glas gozdarjev oziroma njihov klic po nujnih spremembah v medijski prostor do širše javnosti. Trenutno obstajajo razkoraki med kadrovskim načrtom in sistemizacijo, kar vodi v trajno nezasedene revirje in druga prazna potencialna delovna mesta.


Sindikat je izvedel interno anketo o okuženosti zaposlenih → 3040% jih je že imelo lymsko boreliozo ali druge klopno prenosljive bolezni, nobena od njih pa ni priznana kot poklicna bolezen. Trenutno ima ZGS materialnih stroškov 12%, kar komaj zadostuje za delovanje ZGS, ostali primerljivi javni zavodi v RS imajo materialne stroške na letni ravni vsaj 10% višje.

Ob zaključku govora je podal misel: 

"Gozdarji smo res ugotovili, da smo zdravniki za slovenski gozd, obenem pa smo šolniki za našo javnost, samo pri plačah smo ostali 'le' gozdarji." 


Govoru predsednika SZGS in govorom ostalih udeležencev (direktor ZGS Gregor Danev in pomočnik direktorja za strokovne zadeve dr. Aleš Poljanec)  na tiskovni konferenci, vključno z govorom ministrice Mateje Čalušić  lahko prisluhnete tudi na:

https://365.rtvslo.si/arhiv/aktualna-tema/175048807