Ugodnosti

  1. Solidarnostna pomoč


  1. Pravna pomoč (brezplačno pravno zastopanje)


  1. Nezgodno zavarovanje pri zavarovalnici Generali, ki velja za člane sindikata 24 ur, tudi izven meja RS


  1. Dodatne ugodnosti pri varčevanju in najemanju kredita brez stroškov pri Delavski hranilnici


  1. Ugodnosti s člansko sindikalno kartico ZSSS (popusti pri nakupih, storitvah, obisku kulturnih ustanov in še mnogo več)