Stavka 24. januarja 2018

📅 12. januar 2018

Člani sindikata ZGS zahtevamo:

  • polno zasedenost sistemiziranih delovnih mest (poudarek na zapolnitvi terenskih delovnih mest in po sistemizaciji od spodaj navzgor), kar pomeni boljše in hitrejše servisiranje strank v gozdu in možnost hitrejše reakcije pri žledolomih, snegolomih ter vetrolomih

  • podpis kolektivne pogodbe za JGS

  • ureditev službenih prevozov (nabava službenih vozil, primernih za teren)

  • borelioza priznana kot poklicna bolezen za zaposlene na JGS

  • primerljivo plačana delovna mesta na JGS glede na ostala primerljiva delovna mesta v enotnem plačnem sistemu


Boštjan Režonja

Predsednik KS ZGS