Ugodnosti

  1. Solidarnostna pomoč
  2. Pravna pomoč
  3. Nezgodno zavarovanje pri zavarovalnici Adriatic
  4. Ugodnosti pri varčevanju in najemanju kredita brez stroškov pri Delavski hranilnici; http://www.delavska-hranilnica.si/
  5. Ugodnosti s člansko sindikalno kartico lahko preverite na spletni strani ZSSS.